Na vodenoj bazi, za ujednačavanje boje, bezbojan.
Cijena na upit.