Ljepilo koje se koristi za predtretman EVA đonova.
Cijena na upit.