LJEPILA

NEOPRENSKA

KECK-PREN 832/45
Ljepilo za ručno cvikanje dijelova obuće, koje se primjenjuje u tehnološkom procesu u šivaoni i montaži. Jako ljepilo, dužeg otvorenog vremena.
KECK-PREN 833
Svjetlo montažno ljepilo, za pripremne operacije u šivaonama i montaži.
KECK-PREN 800
Jednokomponentno brzodjelujuće ljepilo dobre postojanosti na temperaturu za lijepljenje kožnih i gumenih đonova na kožna gornjišta. Pogodno za radionice za popravak obuće.
KECK-PREN 823
Ljepilo vrlo dugog otvorenog vremena pa je pogodan za upotrebu u šivaonama.
Može biti i transparentan.
KECK-PREN 838/3
Kontaktno ljepilo s dugim otvorenim vremenom, za lijepljenje obuće za koju nije potrebna visoka temperaturna stabilnost.
KECK-SPECIAL 925/8
Jednokomponentno kontaktno elastično ljepilo za lijepljenje kože, kožnih obloga, tekstila i umjetnih materijala.
KECK-SPECIAL 926/13
Kontaktno ljepilo namijenjeno za lijepljenje gornjišta s membranom.

POLIURETANSKA

KECK-PUR 702
Dvokomponentno ljepilo s elastičnim filmom, temperaturom aktiviranja oko 50°C i postojano na hidrolizu, namijenjeno za lijepljenje đonova (PVC, poliuretanskih, TPU, EVA, kožnih, gumenih i od TR-materijala) s gornjištem od kože ili umjetnih materijala.
KECK-PUR 705 A
Univerzalno antistatično visokopostojano ljepilo s temperaturom aktiviranja 60°C, male osjetljivosti na vlagu i odlične temperaturne postojanosti, prilagođen lijepljenju gotovo svih obućarskih materijala: kože, poliuretana, PVC-a, gume, TR-a, TPU-a, EVA-e.
KECK-PUR 705 CH
Koristi se za lijepljenje đonova s gornjištem (PVC, PU, TPU, EVA, koža, guma i halogenirani materijali).
KECK-PUR 705/7
Koristi se za lijepljenje đonova s gornjištem (PVC, PU, TPU, EVA, koža, guma i halogenirani materijali) uz dodatak crne boje.
KECK-PUR 705/8
Koristi se za lijepljenje đonova s gornjištem (PVC, PU, TPU, EVA, koža, guma i halogenirani materijali). Kraće vrijeme vezivanja od KECK-PUR 705 CH.
KECK-PUR 708
Specijalno dvokomponentno ljepilo za brizganje poliuretana na donjište prilikom izrade dvokomponentnih đonova (kombinacije: guma – poliuretan, TR – poliuretan i sl.).
KECK-PUR 712
Ljepilo za prvo mazanje kožnih gornjišta, kao i za kožu s velikim sadržajem masnoće ili upijajuće materijale.
KECK-PUR 721/3
Ljepilo koje služi kao predmaz za predpripremu PU- i TPU-đonova te se može koristiti u kombinaciji s KECK-CLEANEROM 951/16.
KECK-PUR 721/14
Ljepilo koje služi kao predmaz za predpripremu PU- i TPU-đonova, no gušće od KECK-PUR 721/3.
KECK-PUR 715/2
Kontaktno ljepilo za hladno lijepljenje đonova i sare s vremenom lijepljenja do 20 minuta (nakon čega ga je potrebno ponovo aktivirati na 45°C).
KECK-PUR 911/16
Ljepilo koje se koristi za predtretman EVA đonova.

NA BAZI VODE

KECK-DIS 750
Prirodni lateks za ručno ili nanošenje špricanjem. Kontaktno ljepilo za fiksiranje đonova, šivanih dijelova, futera i svih prirodnih materijala. Može se nanositi s jedne strane ili po potrebi dvostrano.
KECK-DIS 771/20
Ljepilo za potapanje za lubove i tabanice.
KECK-DIS 779
Poliuretanska disperzija za lijepljenje kože, PUR-a, PVC-a, tunita, halogeniranog TR-a, gume. Može biti dvokomponentno u kombinaciji s utvrđivačem 859. Posebno se preporučuje za lijepljenje kožnih komponenti s više masnoća, jer je penetracija vodenih ljepila puno bolja.

TERMO-LJEPILA

KECK-THERMO-POLYESTER 500
Brzodjelujuće termoplastično ljepilo u traci promjera 4 mm za strojno lijepljenje kože i umjetnih materijala.
KECK-THERMO-POLYAMID 600
Termoplastično ljepilo u traci promjera 4 mm ili 4,2 mm za strojno lijepljenje.

UTVRĐIVAČI

KECK-HARDENER 850
Brzi utvrđivač za sva Keck PUR I Keck PREN ljepila, pogodan i za izravno ubrizgavanje. Za upotrebu kod svih masnih koža, s otvorenim vremenom oko 3 sata.
KECK-HARDENER 852
Specijalni spori utvrđivač za sve Keck PUR dvokomponentne tipove ljepila, s otvorenim vremenom jedan radni dan.
KECK-HARDENER 859
Utvrđivač namijenjen samo za vodena PUR-ljepila.

ČISTILA I RAZRJEĐIVAČI

KECK-CLEANER 561
Koristi se za čišćenje kože, PVC-a ili poliuretana prije finiširanja.
KECK-CLEANER 57
Pogodan za čišćenje svih nečistoća nastalih tijekom proizvodnje na koži, PVC-u ili poliuretanu prije finiširanja, bojanja ili printanja.
KECK-CLEANER 318
Sredstvo za čišćenje kožnog laka.
KECK-CLEANER 430
Koristi se za čišćenje gumenih i TR-đonova prije daljnje obrade.
KECK-CLEANER 951/29
Koristi se za čišćenje PUR- i TPU-đonova prije nanošenja ljepila, kad brušenje nije moguće.
KECK-THINNER 634
Razrjeđivač za neoprenska ljepila.
KECK-THINNER 952
Razrjeđivač za poliuretanska ljepila.

SREDSTVA ZA HALOGENIRANJE I PRIMERI

KECK-PRIMER 862/10
Otopina spremna za upotrebu koja se koristi za pripremu TR- i gumenih materijala za daljnji postupak lijepljenja s PUR-ljepilom ili lakiranja odgovarajućim lakom. Sadrži poseban aditiv koji mu omogućava vidljivost pod UV-svjetlom čime se može provjeriti je li i u kojoj koncentraciji premaz nanesen. Nanosi se kistom bez metalnih dijelova!
KECK-PRIMER 862/6 A + B
Dvokomponentni primer za halogeniranje, predpostupak za gumene i TR-đonove.
Mješavinu je potrebno upotrijebiti unutar 12 sati.

FINIŠI

KECK-WAX CREME 3663 (U SVIM BOJAMA)
Klasična krema na bazi voska, standardno crna i smeđa, no dostupna u više mirisa i u svim drugim traženim bojama. Pogodna je za glatke kože, da bi se postigao gladak izgled i lijep sjaj.
KECK-VELUR SPRAY FINISH 1190
Na vodenoj bazi, za ujednačavanje boje, bezbojan.
ZA IMPREGNACIJU KOŽE: KECK-3620
Vodootporna, na bazi otapala.
ZA JAKO MASNE KOŽE: KECK-FAT FINISH 3630
Na vodenoj bazi.
U SPREJU: KECK-COMBI FINISH BASE 3605
Na bazi otapala, dostupan bezbojan (standardni), crni te s različitim razinama sjaja: svileni sjaj (3605/ 3C) i visoki sjaj (3605/57).
POPRAVNE BOJE:
NA BAZI VODE: KECK-2148
Standardne crne boje, no dostupan i u ostalim bojama.
-BOJE: KECK-6960 (za špricanje) i KECK-6953/14 (posebno razvijena boja za špricanje za TPU-a i prekrivanje malih proizvodnih grešaka.)

ODVAJAČI ZA ĐONOVE I ČISTILA ZA ALATE

KECK-RELEASE AGENT 1601/218
Gotova silikonska otopina za nanošenje špricanjem, pogodan za odvajanje đonova od poliestera.
KECK 9791/1
Klasično perilo za alate od ostataka odvajača i poliuretanskih ostataka.
KECK-HOT CLEANER 661
Koristi se za vruće čišćenje alata za miješanje poliuretanskih strojeva koji se koriste u proizvodnji obuće i đonova. Pogodan je za višestruku upotrebu.

POMAGALA

KECK-SIP-SOL 7006
Sredstvo na bazi vode koje sadrži površinski aktivna sredstva pa se koristi kao omekšivač kože i kao sredstvo za čišćenje na bazi vode.
KECK 5556
Učvršćivač za kožne dijelove obuće.

PASTE ZA BOJANJE ĐONOVA

KECK-COLOURPASTE 1920/50, 1903
Koristi se za bojanje đonova od polietera, poliestera i poliuretana. Osnovna boja je crna, no dolazi u svim bojama.

OSTALO

U ponudi još imamo i ostale materijale za obućarsku i kožnu industriju (koža,platna, pojačanja, papir za cipele, kistovi, te ostalo na upit)