Sjedište:
Trg Eugena Kumičića 16,
48000 Koprivnica

Skladište:
Ulica Braće Wolf 2,
48000 Koprivnica

Kontakt brojevi:
+385 99 536 0398
+385 98 984 2811
e-mail: necto@nectokc.hr